Årsmöten
 

Årsmöte 2017

01.12.2017

Svenska Palestinakommittén bildades vid ett öppet möte 2002-04-18. Årets verksamhetsberättelse är den femtonde. Kommittén är enligt sina stadgar partipolitiskt och religiöst oberoende. Syftet är att vara en humanitär hjälporganisation till stöd för det palestinska folket. Kommittén skall också informera i Sverige om situationen i Mellanöstern och...

Årsmöte 2015

24.01.2015

Det är nu bestämt att årsmöte 2015 kommer att äga rum den 8:e april 2015 på Barnhusgatan 11 i Göteborg. Talare vid mötet kommer att vara SPKs förra ordförande Evert Svensson. Reservera dessa datum. Mer information meddelas snart.

Årsmöte 2012

09.03.2012

Protokoll fört vid årsmöte 2012-03-06 i lokal, Barnhusgatan 11, Göteborg