Årsmötet 10 April 2019

10.04.2019

Årsmötet beslutade om följande verksamhetsplan för 2019:

- Fortsatt biståndsprojekt, bidrag och byggnation med Al-Karmel Club
- Fadderverksamhet i Gaza
- Planering av eventuella ytterligare projekt
- Kontakter för att bredda verksamheten
- Monter på Bokmässan samt scenprogram
- Minst ett brev med vädjan om gåvor
- Medlemskontakter och uppdaterad hemsida

Nuvarande styrelse:

Ismail Adra, ordförande
Eva Strandberg, kassör
Lennart Sundström, sekreterare
Ziad Taib, ordinarie ledamot
Karin Hegefeldt Larsson, ordinarie ledamot
Eva Sundqvist, ordinarie ledamot

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för år 2020.

150 kr för enskild medlem och 200 kr för familjemedlemskap.
Medlemsavgiften betalas till plusgiro: 37 15 97 - 6