Fadderverksamhet

Kriget i Gaza har skördat många människoliv och gjort många barn föräldralösa. Barn som har förlorat sin försörjare och förebild är särskilt utsatta.

Svenska Palestinakommittén startar en fadderverksamhet i Gaza.
Ditt stöd är av stor betydelse för dessa barn och deras framtid.

Anmäl ditt intresse för att ge ditt stöd som fadder till barn i Gaza. Vi noterar att du är intresserad och hör av oss till dig så snart vi kan garantera att dina pengar kommer att nå de utsatta barnen.

Sänd ditt namn, telefonnummer och emailadress till
info@svenskapalestinakommitten.se