Årsmöte 2015

24.01.2015

Det är nu bestämt att årsmöte 2015 kommer att äga rum den 8:e april 2015 på Barnhusgatan 11 i Göteborg. Talare vid mötet kommer att vara SPKs förra ordförande Evert Svensson. Reservera dessa datum. Mer information meddelas snart.

Om Evert Svensson (ur Wikipedia)
Evert Svensson, född 16 juni 1925 i Bergums församling, Älvsborgs län, var en svensk socialdemokratisk politiker. Han var ordförande i Broderskapsrörelsen (SKSF - Sveriges kristna socialdemokraters förbund) mellan åren 1968 och 1986. 1983 blev han president för The International League of Religious Socialists, ett uppdrag han hade ända till 2003 då han avgick och utsågs till hederspresident.