Youssif Iraki: Dagbok från Tal El-Zaatar : en läkares vittnesmål om belägringen och massakern 1975-1976

11.09.2022

Vittnesmål om belägringen av det palestinska flyktinglägret Tal El-Zaatar i Beirut. Våren och sommaren 1976 anfölls lägret av kristen högermilis och försvarades av invånarna. Den 22 juni inleddes brutala angrepp på lägret för att driva bort befolkningen. Många tusen dog och skadades. Den 12 augusti tvingades de överlevande att ge sig av - men de fick inte fri lejd ut.

Bokens huvudtext är en dagbok författad av Youssif Iraki som var läkare på palestinska Röda Halvmånens sjukhus i flyktinglägret Tal El-Zaatar före och under den belägring som lägret utsattes för våren och sommaren 1976. Youssif Irakis dagbok kompletteras av vittnesmål från tre personer som också var på plats i lägret under denna tid:
Sjuksköterskan Ferial Abu-Sweid skriver om sina upplevelser under den massaker som ägde rum den 12 augusti 1976.
Anestesiteknikern Aref Taha berättar om belägringen av lägret.
Den svenska sjuksköterskan Eva Ståhl som arbetade i lägret drabbades hårt och ger sitt vittnesmål i boken.

Alla överskott från försäljningen av denna bok kommer att gå till Shatila barn och ungdomscentrum.