Samtal på Bokmässan

25.09.2021

Lördagen den 25 september 2021, kl 15:25 - 15:55 arrangerade SPK tillsammans med Emmaus Fredriksdal ett samtal på Globala Torget i anslutning till Bokmässan i Göteborg. Medverkade gjorde Pierre Schori och Gert Gelotte och temat var "Gäller internationell demokrati i Palestina?". Nedan hittar du mer information om detta samtal och ifall du missade livesändningen, finns det fortfarande möjlighet att se den på You Tube.

Förutom huvudtemat om demokrati, diskuterades även följande:
* Hur påverkar Talibanernas seger i Afghanistan situationen i Palestina och Israel?
* Vilka blir konsekvenserna av USA:s militära tillbakadragande från Mellanöstern?
* Sveriges nuvarande relation till Israel.

Länkar till övriga punkter i scenprogrammet
1. Globalatorget.se https://globalatorget.se/gt-play/
2. Facebook https://www.facebook.com/globalatorget/
3. Bokmässan Play https://bokmassan.se/