Medlemsblad Juni 2019

27.06.2019

Till medlemmar och sympatisörer

FADDERVERKSAMHET I GAZA
Stort varmt tack för alla generösa gåvor. Alla faddrarna skänker regelbundet bidrag. Dessutom ges spontana gåvor. Från starten av verksamheten 2015 har vi tillsammans kunnat överföra SEK 407 800 till "våra" barn i Gaza. Pengar som behövs och tacksamt tas emot.

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 26-29 SEPTEMBER 2019
Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal har en monter på Globala torget. Montern har beteckningen H 00:08. Den finns i H-hallen på andra våningen. Alla är välkomna att besöka oss. Vill du vara med och bemanna montern är vi tacksamma om du meddelar detta till eva.g.strandberg@gmail.com. Vi brukar vara ett trevligt gäng som har trivsamt tillsammans och har många bra samtal med besökarna.

SCENPROGRAM
Globala torgets stora scen
Lördagen den 28 september, kl 11.20 - 11.40
"Bör EU följa Sydafrikas exempel?"
Sydafrika har dragit tillbaka sin ambassadör från Israel som en markering mot landets brott mot folkrätten.
Samtal mellan Ulf Bjereld, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och Anna Karin Hammar,
Kairos Palestina-Sverige.
Fler aktiviteter planeras. Mer information om detta kommer i augusti.

UTVECKLINGSPROJEKTET I AL-KARMEL
Detta projekt med bidrag från Sida/Forum Syd har pågått sedan år 2007. Vår samarbetspartner i Palestina är Al-Karmel Youth Club. Samarbetspartner i Sverige är Emmaus Fredriksdal. Projektet har inneburit stora förändringar för deltagarna i de fem målgrupperna. Fram till 2020-06-30 skall projektet fasas ut och resultaten summeras.

PLUSGIROKONTO 37 15 97 - 6
Vi saknar några medlemsavgifter för år 2019. Tacksamt om dessa betalas så snart som möjligt.
Enskild medlem = 150 kr
Familjemedlemskap = 200 kr
Gåvor är också mycket välkomna till vårt plusgirokonto.

Alla vänner av Palestina önskas en skön sommar!
Ismail Adra, Eva Strandberg, Lennart Sundström, Ziad Taib, Eva Sundqvist, Karin Hegefeldt Larsson