Kenneth Hermele: Vi måste skilja på judehat och Israelpolitik

18.10.2021