Gunnar Olofsson: I skuggan av IHRA

18.10.2021

I skuggan av IHRA

I skuggan av den uppmärksammade konferensen i Malmö om åminnelsen av Förintelsen av judar under Andra världskriget, och den så kallade IHRA-deklarationen mot antisemitism - undertecknad av bland annat Sveriges regering - fortsätter den israeliska regimens förtryck av det palestinska folket med oförminskad styrka.

IHRA:s försåtliga formuleringar dömer ut viktiga delar av kritiken mot Israels apartheidliknande förtryck av palestinierna som antisemitisk - av uppräknade 11 exempel på "modern antisemitism" gäller 7 Israel och dess politik - och nu tar man, under den högerextreme premiärministern Naftali Bennett, nya tag för att krossa det palestinska motståndet.

På bara ett par veckor inför Malmö-konferensen har israelisk militär, enligt FN:s observatörsstyrka OCHA, skjutit och dödat 6 palestinier, varav ett barn, och skadat 328 under olika konfrontationer på det ockuperade Västbanken. Markstölder, husrivningar och fördrivningar av människor fortsätter liksom våldet från beväpnade israeler från olagliga så kallade "bosättningar". Under den nämnda perioden registrerade OCHA 20 attacker från bosättare mot palestinska hus, bilar, olivträd och annan egendom och israelisk militär genomförde 70, ofta nattliga, raider mot palestinska samhällen, och arresterade omkring 80 palestinier.

I israeliska fängelser finns i nuläget 200 palestinska barn, oftast dömda för stenkastning mot israelisk militär. Barnen hämtas ofta i sina hem mitt i natten, förses med ögonbindlar och handfängsel och förs till en polisstation i någon bosättning där de misshandlas och förnedras. De tvingas skriva på ett "erkännande" på hebreiska, ett språk de inte förstår, och döms i militärdomstol för att sedan avtjäna sina straff bland vuxna kriminella i fängelser inne i Israel - där de inte kan få besök av sina anhöriga.

Enligt israeliska militärlagar är palestinska barn straffmyndiga från 12 års ålder. Varje år hanteras runt 700 barn inom det militära rättssystemet. Av vuxna palestinier har en av fem någon gång suttit fängslad, och sedan ockupationens inledande 1967 har omkring 800.000 palestinier passerat genom fängelsesystemet. I nuläget finns 4.650 palestinska politiska fångar i israeliska fängelser. 520 personer sitter i "administrativt förvar" utan rättegång eller dom.

Inga judiska israeliska barn, som likt svenska är myndiga från 18 års ålder, sätts någonsin i fängelse. Alla israeler, även bosättarna, lyder under normala civila israeliska lagar.

Det är svårt att se att den av EU, Sverige och andra länder, omfamnade IHRA-deklarationen har något annat syfte än att vingklippa och lägga munkavle på kritiken mot Israels ockupation och rasistiska övervåld mot det palestinska folket. Vill man komma åt problemet antisemitism finns nämligen mycket bättre och mer tydliga deklarationer - som den så kallade Jerusalemdeklarationen - att tillgå.

Uppenbarligen har västvärldens ledare, inklusive den svenska regeringen, i nuläget abdikerat från rollen och uppgiften att åstadkomma en fredlig och rättvis lösning av konflikten i Israel / Palestina. Hoppet står istället till de det folkliga motståndet, dels det dagliga inne i Palestina och dels BDS-rörelsens krav på bojkott av Israel och olika pågående kampanjer till stöd för hungerstrejkande palestinska fångar, och för frigivning av de palestinska barnen. Låt dem kalla oss antisemiter! Vi måste helt enkelt strunta i IHRA-deklarationen och andra försök att tysta opinionen, och på allvar komma med i kampanjarbetet!

Gunnar Olofsson