Skilj på legitim Israelkritik och judehat

12.10.2021

Sverige måste ompröva sin anslutning till IHRA:s definition av antisemitism, eftersom vissa exempel som används bara är kritik mot Israels politik. Att inte skilja på legitim kritik och judehat kommer i längden att skada den viktiga kampen mot antisemitism, skriver Staffan Graner och Dror Feiler, Judar för Israelisk Palestinsk Fred i en debattartikel i GP. Läs mer här.