Bokmässan 2019

14.08.2019

SVENSKA PALESTINAKOMMITTÉN PÅ BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 26-29 SEPTEMBER 2019

Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal har en monter på Globala torget. Montern heter H 00:08. H-hallen finns på andra våningen.Alla är varmt välkomna att besöka oss. Vill du även vara med i gemenskapen och bemanna montern är vi tacksamma för ett meddelande till eva.g.strandberg@gmail.com.


STORA SCENEN - 28 september Lördagen den 28 september, kl 11.20 - 11.40

Vägar till fred mellan Israel och Palestina?

Under lång tid har det inte bedrivits några fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina. I stället växer antalet israeliska bosättningar på ockuperade områden, och det palestinska ledarskapet är splittrat. Är tvåstatslösningen fortfarande möjlig? Hur ska den i så fall kunna åstadkommas? Och vad kan Sverige bidra med? Dessa frågor behandlas i ett samtal mellan Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet samt Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Samtalet livestreamas. Detsamma gäller övriga program på stora scenen. Du kan antingen direkt, eller vid tidpunkt som passar dig, ta del av samtliga program på scenen.Globala torgets hemsida visar tidigare års program. Du finner dem under "LIVE".2019 års scenprogram finns på Globala torgets hemsida från den 16 augusti.

TEA TALK - Palestina idag

Lördagen den 28 september, kl 11.45 - 12.15 samtalar professor Helena Lindholm och Svenska Palestinakommitténs ordförande Ismail Adra om några dagsaktuella frågor som berör situationen i Palestina.

Tea Talk ligger i anslutning till vår monter H00:08 på Globala torget.

Du är välkommen att delta i det samtalet med dina frågor och erfarenheter. I vår monter finns möjlighet att få information om Svenska Palestinakommitténs och Emmaus Fredriksdals verksamheter samt om vårt utvecklingsprojekt i Palestina och vår fadderverksamhet i Gaza. Du kan också köpa lotter i vårt lotteri som har fina bilar helt i trä som vinster.