Bernt Jonsson: Nästa år i Jerusalem - dröm och mardröm

11.09.2022

Bernt Jonsson är journalist och har bland annat arbetat på Utrikesdepartementet. Han har tidigare skrivit om södra Afrikas befrielsekamp och den aktuella boken handlar om Israel-Palestinakonflikten.

Mot bakgrund av en genomgång av begrepp som antisemitism och sionism och historien av förföljelser av det judiska folket utforskar Jonsson allmänmänskliga frågor, som hur vanliga personer kan förvandlas till mördare. Även den generella frågan om religionernas inblandning i konflikter analyseras. Framställningen är tematiskt disponerad. Den närmar sig långsamt och eftertänksamt konflikten mellan Israel och Palestina. Jonsson väjer inte för att lyfta fram det israeliska samhällets inneboende paradoxer. Han tar upp frågor som i den allmänna debatten ofta inte diskuteras öppet. Framställningen är objektiv och prövande, som om syftet är att förstå och förklara snarare än att debattera och väcka diskussion. Språket fungerar väl. 

Nästa år i Jerusalem. Dröm och mardröm är en mycket läsvärd bok som förklarar en konflikt som ofta varit svår att förstå. Jonssons resor till området hade gärna kunnat få större genomslag och närvaro i texten. Varje kapitel avslutas med lästips. Fotnoter finns, liksom en litteraturförteckning. I bilagor finns Israels självständighetsförklaring, en tidslinje över konflikterna i Mellanöstern och statistik samt en förteckning över freds- och människorättsorganisationer i området.