Välkommen till Svenska Palestinakommitténs hemsida

Svenska Palestinakommittén är en humanitär hjälporganisation som är partipolitiskt och religiöst oberoende. Kommittén bildades i april 2002 och har medlemmar i hela Sverige.

Syftet är att stödja människor i Palestina. Svenska Palestinakommittén arbetar med utvecklingsprojekt i Palestina, med bistånd från Sida förmedlade via Forum Syd. Biståndet är 90% av budget. Egenavgiften är 10%. Egenavgiften samlas in hos medlemmar och sympatisörer.

Kommittén informerar även i Sverige om den långdragna konflikten mellan Palestina och Israel.

LÄS MER OM HUR DU KAN HJÄLPA OSS

Följ oss i våra sociala medier